SPOTKANIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY TELATYN

16 stycznia br odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie organizacyjne członkiń Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Telatyn. W spotkaniu, oprócz przedstawicielek poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich uczestniczył Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski oraz pracownik Urzędu Gminy pani Ewelina Galant – Woźniak. Aktualnie w gminie Telatyn powstały cztery nowe Koła Gospodyń: KGW Łachowce, KGW Posadów, KGW Marysin oraz KGW ,,Aktywne Radkowianki” w Radkowie i obecnie liczba wszystkch osób skupionych w Kołach przekracza 150. Jednym z głównych zagadnień, które zostały poruszone było przekazanie informacji na temat spotkania z Panią Minister Andżeliką Możdżanowską – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnikiem Rządu d/s Małych i Średnich Przedsiębiorstw i zarazem inicjatorem ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich, które odbyło się 13 stycznia br w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim i dotyczyło rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, które prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegóły spotkania z Panią Minister przybliżył Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski. 
Dodatkowo panie miały możliwość obejrzenia fragmentu wypowiedzi w którym, pani Minister opowiadała o nowych możliwościach wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich.
W dalszej części spotkania panie ustaliły termin oraz szczegóły Walnego Zebrania Sprawozdawczego oraz potwierdziły swój udział i zaangażowanie w I Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się w Telatynie.