SPOTKANIE ,,KOBIET GOSPODARNYCH I WYJĄTKOWYCH” W STAROSTWIE POWIATOWYM

Dzięki zaangażowaniu Posła na Sejm RP pana Tomasza Zielińskiego, 13 stycznia br w Starostwie powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie z Andżeliką Możdżanowską Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu tomaszowskiego.
   Gminę Telatyn reprezentowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich: KGW Telatyn, KGW Telatyn II, KGW Radków, KGW Łachowce, KGW Posadów, KGW Żulice i KGW Marysin które zarejestrowały się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i otrzymały wsparcie finansowe na swoją działalność. Paniom towarzyszył Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski z małżonką oraz pracownik Urzędu Gminy Ewelina Galant – Woźniak. W spotkaniu uczestniczyli: poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński, pan Henryk Karwan – Starosta powiatu tomaszowskiego i pan Jarosław Korzeń – Wicestarosta Tomaszowski jako gospodarze miejsca, pan Krzysztof Gałaszkiewicz Dyrektor ARiMR Oddział w Lublinie oraz Stanisław Bondyra kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Tomaszowie Lubelskim, Leszek Piwko Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim, oraz burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu. Pani Minister, która jest pomysłodawczynią założeń ustawy finansującej działalność KGW zapoznała zebranych z możliwościami wykorzystania otrzymanych dotacji oraz rozwiała wszelkie wątpliwości dotyczące realizacji programu (sposobu wykorzystania dotacji oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ARiMR). Kilkakrotnie podkreśliła również zaangażowanie Pana Posła Tomasza Zielińskiego, który aktywnie uczestniczył we wszystkich pracach przy powstaniu ustawy o KGW. Spotkanie upłynęło w miłej, sympatycznej atmosferze przy wzajemnej rozmowie i wymianie doświadczeń. Regionalny poczęstunek przygotowały panie z KGW Brzeziny i KGW Szarowola a występem artystycznym czas umilił Zespół Folklorystyczny Roztocze.
   Konferencja i spotkanie z panią Minister w Tomaszowie Lubelskim było pierwszym spotkaniem powiatowym w Polsce. Zarówno pani Minister jak i pan Poseł docenili olbrzymie zaangażowanie członkiń KGW w powiecie tomaszowskim, gdzie zostało zarejestrowanych 85 kół (najwięcej w województwie lubelskim). Pan Poseł Tomasz Zieliński zapraszał również do rejestarcji i skorzystania z dofinansowania inne istniejące na terenie powiatu tomaszowskiego Koła Gospodyń Wiejskich oraz zachęcał do tworzenia się nowych. W sumie za 2018 rok, panie z KGW w powiecie otrzymały ponad 250 000 złotych na działalność statutową.