Spotkanie informacyjne dotyczące programów Mój Prąd, Czyste Powietrze

W dniu 13 listopada 2019r w Sali Narad Urzędu Gminy w Telatynie odbyło się spotkanie, które prowadzili doradcy energetyczni Urzędu Marszałkowskiego województwa Lubelskiego w Lublinie – pani Monika Mulier – Gogół i pan Michał Jodełko. Spotkanie odnosiło się do możliwości uzyskania wsparcia finansowego na działania z zakresu ochrony środowiska w ramach trzech Programów: ,,Mój Prąd”, ,,AgroEnergia” i ,,Czyste Powietrze”. W spotkaniu, oprócz mieszkańców Gminy udział wzięli: Wójt Gminy Telatyn – Dariusz Kozłowski oraz Sekretarz Gminy – Mieczysław Szaruga. Doradcy przedstawili założenia powyższych programów skierowanych bezpośrednio do mieszkańców naszej Gminy oraz właścicieli domów jednorodzinnych. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach internetowych: www.lubelskie.pl/doradztwo-energetyczne/ oraz facebook.com/PoczujEnergie