Spotkanie dla rolników z Gminy Telatyn

13 marca br w Sali Narad odbyło się Szkolenie dla rolników z terenu Gminy Telatyn, które zostało zorganizowane przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie Lubelskim oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- Biuro Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim. Podczas szkolenia omówiono zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2019 r. oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020, w tym e-wniosek. Prelekcję na ten temat przygotował pan Piotr Ozdoba – główny specjalista, pracownik tomaszowskiego biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy wysłuchali także wykładu nt. ,,Dyrektywa azotanowej i obowiązków wynikających ze stosowania nawozów azotowych”, który przygotowała doradca rolniczy pani Teresa Soszka, specjalista ds. Produkcji zwierzęcej, pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie Lubelskim.