Spotkanie członków Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego

Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski i pracownik Urzędu ds. kultury i promocji pani Ewelina Galant-Woźniak reprezentowali Gminę Telatyn podczas posiedzenia Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, które odbyło się 5 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym. W spotkaniu uczestniczyli Wójtowie i Burmistrzowie z terenu powiatu oraz osoby odpowiedzialne za współpracę z KGW na terenie poszczególnych gmin, Prezes LGD ,,Roztocze Tomaszowskie” pani Ewa Piwko – Witkowska, pan Piotr Łoza oraz nadleśniczy pan Leszek Dmitroca. Spotkanie otworzył Prezes Stowarzyszenia i zarazem Wicestarosta powiatu pan Jarosław Korzeń. Tematem zebrania było włączenie się poszczególnych gmin w realizację projektu aktywność – współpraca – rozwój, który będzie polegał na organizacji warsztatów dla KGW w poszczególnych gminach, wydanie publikacji promującej powiat tomaszowski i zarazem wchodzące w jego skład gminy oraz organizację konkursu dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich.