Społeczność Gminy Telatyn świętowała Odzyskanie Niepodległości

Uroczystości patriotyczno – religijne w Gminie Telatyn związane z rocznicą  Odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się Mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele filialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Telatynie, którą sprawował proboszcz parafii ks. Andrzej Bastrzyk.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Szkole Podstawowej w Telatynie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Urzędu Gminy na czele z Wójtem gminy panem Dariuszem Kozłowskim, Radni Gminy, społeczność szkolna wraz z dyrekcją – panią Barbarą Wójcik i panią Agnieszką Dobrowolską, Dyrektor Biblioteki pani Alicja Górnik, harcerze z 19 DH Modrzewie wraz z drużynowym Henrykiem Szarugą oraz licznie przybyli mieszkańcy Gminy Telatyn. Świętowanie rozpoczął Wójt Gminy Telatyn który w słowie skierowanym do wszystkich obecnych, podkreślił znaczenie obchodzonego Święta – ,,Udział w dzisiejszej uroczystości jest potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy walczyli o wolną, niepodległą Ojczyznę, którzy poświęcili to, co  najcenniejsze dla każdego człowieka – oddali swoje życie, z miłości do kraju i wiary w zwycięstwo. (…)Pochylmy głowy nad ówczesnym społeczeństwem i oddajmy im pamięć. Nasz udział w uroczystości, modlitwa na Mszy św., wywieszenie flagi państwowej, zapalenie zniczy czy złożenie kwiatów na mogiłach poległych za Ojczyznę lub w miejscach pamięci to uhonorowanie tych, którzy walczyli o Niepodległość. (…) składając dziś hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar jakim jest wolność, pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń”.

Utrzymaną w narodowym, patriotycznym klimacie część artystyczną przygotowali Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Telatynie. W przepięknie przygotowanej scenografii dzieci i młodzież przedstawiły nawiązujący do polskiej tradycji układ choreograficzny pełen pięknych pieśni, tańców i wierszy związanych z Odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Uczestnicy wydarzenia przyłączyli się również do akcji Niepodległa do Hymnu by wspólnie z Polakami w naszym kraju i na całym świecie zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Nie zabrakło także wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, w niebo poleciały biało – czerwone baloniki. Mieszkańcy Gminy otrzymali kotyliony oraz broszury upamiętniające cykl wydarzeń związanych z Odzyskaniem przez Polskę Niepodległości, które były realizowane w trakcie trwania zadania ,,Mieszkańcy Gminy Telatyn RAZEM dla Niepodległej”.

Na zakończenie, delegacja złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze pod pomnikiem ku czci poległych podczas II wojny światowej, gdzie znajduje się płyta związana z rocznicą 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości i z Józefem Piłsudskim.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego ,,Niepodległa”