Serce -Kosz na nakrętki stanęło w Telatynie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Telatynie oraz Mieszkańcy Gminy Telatyn aktywnie angażują się w różnego rodzaju zbiórki z przeznaczeniem na pomoc potrzebującym. Bardzo chętnie zbierają  nakrętki, makulaturę czy zużyte baterie które są ponownie wykorzystywane, po recyklingu. Aby promować ideę segregacji uczniowie szkoły wzięli udział w konkursie ekologicznym pn. ,,Akcja.Frakcja.Segregacja” którego organizatorem było Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego. Byli jedną z 13 szkół w powiecie tomaszowskim, które rywalizowało o kosz – serce na nakrętki. Głównym celem konkursu było kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu tomaszowskiego, wypracowanie nawyku segregacji śmieci oraz propagowanie działalności proekologicznej w placówkach oświatowych, które dodatkowo zostało nagrodzone. Zbiórce i segregacji podlegała wszelkiego rodzaju makulatura oraz plastikowe nakrętki. Zebrano około 1,2 tony makulatury i 140kg. nakrętek.

Dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i społeczności lokalnej gminy Telatyn udało się zdobyć serce – kosz na nakrętki, które 29 października br stanęło przy szkole Podstawowej w Telatynie. Kosz na nakrętki został przekazane przez władze Stowarzyszenia Prezesa pana Jarosława Korzenia – wicestarostę tomaszowskiego oraz Wiceprezesa pana Dariusza Kozłowskiego – Wójta Gminy Telatyn.  Jak da się zauważyć, zwycięstwo nie spoczęło tylko na laurach gdyż dzieci nadal bardzo aktywnie zbierają nakrętki a kosz się zapełnia.