Seniorzy zwiedzili Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

We środę, 11 października br Seniorzy z Gminnego Klubu Seniora uczestniczący w projekcie pn ,,Klub Seniora w Gminie Telatyn”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne,11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, uczestniczyli w wycieczce do Lublina i Kozłówki. W Lublinie odwiedzili Stare Miasto oraz wysłuchali historii związanej z jego powstaniem, zjedli obiad a następnie udali się do Kozłówki, gdzie zwiedzili Muzeum Zamoyskich z otaczającym go zabytkowym parkiem który zachował swój dawny układ. Seniorzy zwiedzili pałac w którym zachował się autentyczny wystrój z okresu jego świetności w stylu Drugiego Cesarstwa z przełomu XIX i XX wieku.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne,11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Tytuł projektu: Klub Seniora w Gminie Telatyn