Seniorzy z Gminy Telatyn zwiedzili Częstochowę i zamek w Ogrodzieńcu

W dniach 25-26 sierpnia br Seniorzy z Gminy Telatyn byli na wycieczce w Częstochowie i Ogrodzieńcu. Pierwszego dnia centralnym punktem wycieczki było zwiedzanie klasztoru na Jasnej Górze z Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej – jednego z ważniejszych miejsc kultu maryjnego oraz najważniejszego  centrum pielgrzymkowego katolików w Polsce. Uczestnicy wycieczki zwiedzili też: Salę Rycerską, gdzie znajduje się kopia cudownego obrazu , Muzeum 600 – lecia oraz Skarbiec, w którym znajdują się wota – czyli dary składane w ciągu lat. Seniorzy byli również w Bazylice Jasnogórskiej, Kaplicy Serca Pana Jezusa oraz Bastion św. Rocha. Na koniec każdy odwiedził Kaplicę Cudownego Obrazu. Oprócz klasztoru seniorzy spacerowali Aleją Najświętszej Maryi Panny – reprezentacyjną ulicą Częstochowy, która wiedzie od Kościoła św. Zygmunta do parków podjasnogórskich, łącząc tereny dawnych Starej i Nowej Częstochowy. Widzieli Ratusz – symbol miasta, będący pamiątką powstania dzisiejszego miasta. Wzniesiony na siedzibę władz nowego miasta w 1828 roku, stojący naprzeciwko Kościół św. Jakuba, będącego dawną cerkwią prawosławną wzniesioną w XIX wieku na planie krzyża greckiego a obecnie jedną z najładniejszych świątyń Częstochowy stojącą przy Placu Biegańskiego. Niezapomniane wrażenie pozostanie również po spacerze po Parku ks. Stanisława Staszica, który został utworzony w 1826 roku na wschodnim stoku Jasnej Góry. Znajduje się w nim secesyjny Pawilon Wystawowy Muzeum Częstochowskiego, unikalna, jedyna w Polsce zagroda włościańska, drewniana, stylowa altana oraz Obserwatorium Astronomiczne. Wśród zieleni występują rzadkie gatunki drzew i krzewów, m.in. sosna czarna, jałowiec chiński, jesion pensylwański i daglezja zielona. W drodze do Ogrodzieńca seniorzy wstąpili do Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, które położone jest na przedmieściu Żarek i gdzie znajduje się cudowne źródełko. Drugi dzień upłynął na zwiedzaniu jednego z najpopularniejszych zamków w Polsce wybudowanego za czasów króla Kazimierza Wielkiego na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej (515,5 m n.p.m.). To największy i najbardziej znany obiekt zamkowy na Śląsku, a także najpopularniejszy ze wszystkich zamków na Szlaku Orlich Gniazd.

Projekt ,,Aktywizacja seniorów na terenie gminy Telatyn” jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.