Seniorzy z Gminy Telatyn uczestniczyli w Międzypowiatowym Dniu Seniora

Delegacja z Gminnego Klubu Seniora na czele ze swoją Przewodniczącą panią Haliną Szczerbińską, Wójtem Gminy Telatyn panem Dariuszem Kozłowskim i pracownikiem Urzędu Gminy ds. kultury i promocji panią Eweliną Galant-Woźniak uczestniczyli w V Międzypowiatowym Dniu Seniora, który miał miejsce 19 listopada w Suścu. W wydarzeniu tym uczestniczyła grupa 350 seniorów z powiatu tomaszowskiego i lubaczowskiego, działających w 15 Klubach Seniora. Seniorom towarzyszyli burmistrzowie i wójtowie miast i gmin oraz pracownicy samorządowych jednostek kultury. Słowo do seniorów skierował Starosta Powiatu Tomaszowskiego pan Henryk Karwan, gospodarz miejsca – Wójt Gminy Susiec pan Zbigniew Naklicki, Dyrektor GOK w Suścu pani Joanna Kowalczuk oraz zaproszeni goście. Krótką część artystyczną przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej. Dla seniorów przygotowano poczęstunek oraz zabawę taneczną, która we wspaniałej atmosferze trwała do późnych godzin wieczornych. Dziękujemy za zaproszenie i mile spędzony czas!!!