Seniorzy spotkali się podczas warsztatów wewnątrzpokoleniowych ,,Senior dla Seniora”

Seniorzy z Gminnego Klubu Seniora uczestniczący w projekcie ,,Aktywni Seniorzy” realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Nowosiółkach przy współpracy Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego, intensywnie od kilku miesięcy w ramach wolontariatu brali udział w próbach sztuki teatralnej ,,Kogel-mogel czyli damsko – męski galimatias”, której autorem jest pani Ewelina Galant-Woźniak. Premiera sztuki odbyła się podczas spotkania pn. Warsztaty komunikacji wewnątrzpokoleniowej ,,Senior dla Seniora” dnia 25 listopada 2021r. w Centrum Kultury w Nowosiółkach. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: ks. Jerzy Rzeszowski proboszcz Parafii w Nowosiółkach, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego pan Robert Bondyra, Starosta Powiatu Tomaszowskiego pan Henryk Karwan, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Wiesław Cielica, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim pani Stanisława Koper oraz gospodarz miejsca Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski. Obecni byli również licznie przybyli seniorzy z Gminy Telatyn oraz zaprzyjaźnieni seniorzy z Klubu Seniora w Tyszowcach. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym powitaniem wszystkich gości i premierą sztuki. Sztuka na wesoło opowiada o relacjach damsko -męskich, perypetiach małżeńskich Gieni i Zenusia.
W sztuce wystąpili: pani Halina Szczerbińska (Gienia-Tereska), pan Henryk Golik (Zenuś), pan Edward Gałczyński (Zygmunt), pani Ewelina Galant-Woźniak (Aldona), pani Alina Matwiejszyn (Krystyna), pani Stanisława Kontkiewicz (Zofia), pan Zbigniew Wrona (Feliks), pan Lucjan Matwiejszyn (kurier), statyści: pani Maria Świder i pani Krystyna Abramik.
Próby wspierały panie animatorki: Diana Żurawska Agnieszka Śmiałko.
Spotkanie stało się doskonałą okazją do integracji, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat życia seniorów. Było to możliwe i bardzo zasadne gdyż w spotkaniu uczestniczyli seniorzy z różnych środowisk pochodzący z różnych gmin. Seniorzy rozmawiali, bawili się przy muzyce oraz wesoło spędzali czas.
Projekt „Aktywni Seniorzy” jest dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021