SENIORZY OBCHODZILI SWÓJ JUBILEUSZ

23 stycznia 2019 roku odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Seniorzy z Gminnego Klubu Seniora obchodzili 1 rocznicę swej działalności. Były życzenia i upominki. W spotkaniu oprócz Klubowiczów uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga oraz pracownicy Urzędu Gminy Telatyn: pani Małgorzata Bryk i pani Ewelina Galant –
Woźniak.
Sprawozdanie z rocznej działalności Klubu Seniora przedstawiła Prezes pani Halina Szczerbińska. W przeciągu roku swej działalności, Seniorzy jeździli na wycieczki (do Sandomierza, Nowin Horynieckich i na basen do Horyńca), organizowali imprezy okolicznościowe (m.in. Zapusty, Majówkę), aktywnie włączali się we wszystkie inicjatywy organizowane przez Urząd Gminy i inne współpracujące z Gminą instytucje
(m.in. Spotkanie Opłatkowe, Dzień Zdrowia, Narodowe Czytanie, Debata na temat bezpieczeństwa Seniorów, Spotkania z Policją) oraz integrowali się z innymi Klubami – Klubem Seniora w Tyszowcach i Jarczowie.
Po części artystycznej był czas na wspólne biesiadowanie a zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.