Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia  6 maj 2019 r.  do dnia  24 maj 2019 r. W URZĘDZIE GMINY  TELATYN
Ul. Fryderyka Chopina 10,  pokój nr 10

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w  Urzędzie Gminy Telatyn p. nr 10 tel. 84/6613110 wew. 40 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Usuń azbestPrzewodnik Krok po kroku http://www.azbest.lubelskie.pl/przewodnik-krok-po-kroku oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy Telatyn.

Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w IV kw. roku 2019 istnieje możliwość realizacji tych prac do końca I połowy 2020 r. .