Rolnicy z Gminy Telatyn podziękowali za plony

11 sierpnia 2019 roku barwnym korowodem rozpoczęły się w Kościele parafialnym pw. Podwyższenia krzyża św. w Żulicach Dożynki Gminno – Parafialne w Gminie Telatyn. W wydarzeniu tym uczestniczyli mieszkańcy Gminy Telatyn i poszczególnych parafii oraz zaproszeni goście: pan Tomasz Zieliński – Poseł na Sejm RP, pan Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski, pan Adam Piasecki – Przewodniczący Rady Powiatu, pan Wiesław Cielica – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, pan Jacek Wiśniewski – Wójt Gminy Krynice, Radni Gminy Telatyn na czele z Przewodniczącym Rady Gminy panem Jarosławem Romanowskim oraz pan Mieczysław Szaruga – Sekretarz Gminy Telatyn. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele jednostek współpracujących z Gminą: pan Stanisław Bondyra – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Tomaszowie Lubelskim, Dyrektor Biblioteki pani Alicja Górnik, Dyrektor Szkoły w Telatynie pan Bogdan Tucki, st.chor.szt. Tomasz Skreczko – z Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie oraz delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych na czele z Gminnym Komendantem OSP Jackiem Nowosadowskim i Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego OSP Romanem Kurnikiem. Na Dożynki przybyły również poczty sztandarowe OSP Telatyn I i OSP Posadów. Wśród zaproszonych gości był również Prezes Rady Ministrów pan Mateusz Morawiecki, który do rolników z Gminy Telatyn skierował list.

Piękna słoneczna niedzielna aura nie tylko ogrzewała ale również dodawała kolorytu uczestnikom korowodu, w skład którego wchodziły pięknie przygotowane, oryginalne wieńce dożynkowe z poszczególnych sołectw: Dutrów, Łykoszyn, Posadów, Marysin, Nowosiółki, Telatyn, Łachowce, Poturzyn, Radków, Telatyn II, Telatyn I, Wasylów, Kryszyn i Żulice. Korowód prowadzili Starostowie Dożynek – Starościna pani Maria Międlarz i Starosta pan Janusz Kopczyński. Starostowie na ręce Proboszcza Parafii ks. Andrzeja Bastrzyka i Wójta Gminy Telatyn przekazali chleb dożynkowy, wypieczony z tegorocznego zboża i piękne kwiaty. Piękny wiersz dożynkowy o chlebie przygotowały uczennice Szkoły Podstawowej Aleksandra Kowalczuk i Wiktoria Skiba. Następnie rozpoczęła się prezentacja wieńców dożynkowych, o których symbolicznie opowiadał gospodarz parafii ks. Andrzej Bastrzyk. W słowie skierowanym do obecnych, Wójt Gminy podkreślił znaczenie obchodzonego święta dożynkowego – ,,Święto plonów to w kalendarzu polskich rolników święto szczególne. To czas podziękowań: Panu bogu za plony, a ludziom za ich trud. Zmieniała i zmienia się polska wieś przez wieki, ale istota dożynkowych świąt zakorzenionych w tradycji i duchowości naszego narodu pozostała niezmieniona.” W dalszej części Wójt przywołał słowa Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, porównując pracę rolników do misji wydobywania chleba z serca ziemi, która godna jest najwyższego szacunku. Dziękując za pracę rolników i ich trud, złożył najlepsze życzenia – ,,Życzę, by Wasze gospodarstwa się rozwijały, przynosiły godziwe dochody, były Waszą dumą. Niech ciężkiej pracy, którą wykonujecie towarzyszą satysfakcja i radość, a w Waszych domach zawsze panuje zdrowie, pomyślność i dostatek. Życzę zawsze dobrych czasów dla rolnictwa, abyście korzystali z nowych możliwości i szans.” Słowo do rolników skierowali również zaproszenie Goście – Poseł pan Tomasz Zieliński, Starosta pan Henryk Karwan i kierownik ARiMR pan Stanisław Bondyra.

Po części oficjalnej rozpoczęła się Uroczysta Msza Dożynkowa, którą w koncelebrze z ks. Jerzym Rzeszowskim – proboszczem parafii w Nowosiółkach i ks. Grzegorzem Hałasem – proboszczem parafii w Rzeplinie odprawił ks. Andrzej Bastrzyk. Oprawę muzyczną Mszy św. przygotował zaproszony Chór GLORIA DEI, działający przy parafii pw. św. Leonarda w Tyszowcach. Na zakończenie uroczystości miał miejsce tradycyjny poczęstunek Chlebem dożynkowym.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Dożynek Gminno – parafialnych – Księżom, chórowi parafialnemu z Tyszowiec, pracownikom Biblioteki na czele z panią Dyrektor, poszczególnym sołectwom na czele z Sołtysami, Radnym Gminy Telatyn, Jednostkom OSP, Kołom Gospodyń oraz wszystkim, tym którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji Święta Plonów.