Rolnicy z Gminy Telatyn podziękowali za plony

21 sierpnia 2022 roku Korowodem dożynkowym rozpoczęły się w Wasylowie Dożynki Gminno – Parafialne w Gminie Telatyn. W wydarzeniu tym uczestniczyli mieszkańcy Gminy Telatyn i poszczególnych parafii oraz zaproszeni goście: pan Robert Bondyra – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, który podczas Dożynek reprezentował Marszałka Województwa Lubelskiego, pan Jarosław Korzeń – Wicestarosta Tomaszowski, pan Wiesław Cielica – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, pan Jacek Wiśniewski – Wójt Gminy Krynice,  Radni Gminy Telatyn na czele z Przewodniczącym Rady Gminy panem Jarosławem Romanowskim oraz pan Mieczysław Szaruga – Sekretarz Gminy Telatyn wraz z pracownikami Urzędu Gminy. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele jednostek współpracujących z Gminą: pani Katarzyna Żurawska – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Tomaszowie Lubelskim, Dyrektor Biblioteki pani Alicja Górnik,  Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Telatynie – pani Barbara Wójcik i Agnieszka Dobrowolska,  pan Feliks Rębacz – Prezes Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, komisarz Przemysław Gruszczyński z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, chor.szt. SG Anna Świder – z Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie, sierż.szt. SG Mateusz Zwolak – z Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie oraz Gminny Komendant OSP Jacek Nowosadowski i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP Roman Kurnik. Wśród zaproszonych gości był również Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński oraz Marszałek Województwa Lubelskiego pan Jarosław Stawiarski, którzy do rolników z Gminy Telatyn skierował listy okolicznościowe. Obecne były delegacje Kół Gospodyń Wiejskich na czele z Przewodniczącą panią Agnieszką Fronc oraz sołtysi na czele z panią Małgorzatą Malinowską.

Korowód tworzyło 14 barwnych wieńców dożynkowych, przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich i poszczególne sołectwa.  W tym roku były to miejscowości: Dutrów, Kryszyn, Łachowce, Łykoszyn, Marysin, Nowosiółki, Posadów, Poturzyn, Telatyn, Radków, Telatyn I, Telatyn II, Żulice oraz gospodarze miejsca Wasylów. Korowód prowadzili Starostowie Dożynek – Starościna pani Alicja Beń i Starosta pan Grzegorz Stanibuła, którzy w Wasylowie prowadzą prężnie rozwijające się gospodarstwa rolne. Starostowie na ręce Proboszcza Parafii w Nowosiółkach ks. Jerzego Rzeszowskiego i Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego przekazali chleb dożynkowy, wypieczony z tegorocznego zboża i piękne kwiaty. W wierszu dożynkowym zaprezentowały się dzieci: Dominika i Sebastian Piskor i Julia Mucha. Następnie  rozpoczęła się prezentacja wieńców dożynkowych z poszczególnych miejscowości. W słowie skierowanym do obecnych, Wójt Gminy podkreślił znaczenie obchodzonego święta dożynkowego  oraz złożył rolników najlepsze życzenia. Słowo do rolników skierowali również obecni zaproszeni Goście –Wicestarosta Tomaszowski pan Jarosław Korzeń i Prezes Feliks Rębacz, który wręczył również pamiątkowe grawertony, dyplomy i nagrody. Decyzją Wójta Gminy i rady Gminy Telatyn, w konkursie  dożynkowym wszystkie wieńce dożynkowe zostały nagrodzone i otrzymały różnorzędne miejsca pierwsze. Dodatkową nagrodę ufundowaną przez pana Wiesława Cielicę otrzymał wieniec KGW w Marysinie.

Po części oficjalnej rozpoczęła się Uroczysta Msza Dożynkowa, którą w koncelebrze z ks. Andrzejem Bastrzykiem – proboszczem parafii w Żulicach odprawił ks. Jerzy Rzeszowski – proboszcz parafii Nowosiółki i zarazem współorganizator wydarzenia. Oprawę muzyczną Mszy św. przygotował Chór parafialny w Nowosiółkach, pod opieką muzyczną pani Anny Sienkiel. Na zakończenie uroczystości miał miejsce tradycyjny poczęstunek Chlebem dożynkowym.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Dożynek Gminno – parafialnych – Księżom, chórowi parafialnemu z Nowosiółek, pracownikom Biblioteki na czele z panią Dyrektor, poszczególnym sołectwom na czele z Sołtysami, Radnym Gminy Telatyn, Jednostkom OSP, Kołom Gospodyń Wiejskich. Szczególne podziękowanie składamy mieszkańcom Wasylowa – na ręce Starostów Dożynek – pani Alicji Beń i pana Grzegorza Stanibuły, Koła Gospodyń Wiejskich w Wasylowie i Jednostki OSP Wasylów za nieocenioną pomoc organizacyjną tegorocznego Święta Plonów.

Dziękujemy również wszystkim Gościom za przyjęcie naszego zaproszenia i udział w dożynkowym świętowaniu.