Radni oceniali przyszłe inwestycje

20 marca br w Urzędzie Gminy Telatyn odbyło się posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, podczas której obecni Radni oceniali plan działań w zakresie realizacji inwestycji na 2019 rok oraz dokonali analizy i uzgadniali stanowiska w przedmiocie projektów uchwał będących przedmiotem Sesji Rady Gminy w dniu 29 marca. Ponadto omówiono wnioski zgłoszone do realizacji podczas zebrań sołeckich, radnych, sołtysów i mieszkańców Gminy. Zgłoszone wnioski zostały podzielone na:

 

  • inwestycje drogowe,

    

  • remonty dróg gruntowych,

    

  • chodniki, parkingi i zatoki, place zabaw

    

  • mosty, przepusty

    

  • wodociągi

    

  • świetlice wiejskie

    

  • oświetlenie uliczne

    

  • inne pozostałe

    

 

 

Po spotkaniu w Urzędzie Gminy Radni wyjechali w teren by zweryfikować przyszłe zadania inwestycyjne.

 

r