Przypominamy o spotkaniach informacyjnych dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii

Gmina Telatyn, widząc zapotrzebowanie i zainteresowanie mieszkańców Odnawialnymi Źródłami Energii na swoim terenie, informuje o możliwości pozyskania dofinansowania dla instalacji OZE: fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii. Przewidywany poziom dofinansowania to 85%.

W dniach 9 września o godzinie 17:00 i 19:00 oraz 14 września o godzinie 19:00 na terenie Gminy Telatyn będą odbywały się spotkania informacyjne, na których mieszkańcy będą mogli zapoznać się szczegółowo z kwestiami prawno-organizacyjnymi, finansowymi oraz z zasadami uczestnictwa.

Zapisy do projektu będą możliwe do 29.09.2022r. Więcej informacji znajdą Państwo pod nr. tel. Urzędu Gminy Telatyn – 84 661 31 10 wew. 38 oraz DOEKO GROUP – 12 446 42 97