Proste i bezproblemowe rozliczenie z Urzędem Skarbowym i ARiMR dla Kół Gospodyń Wiejskich

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu tomaszowskiego po raz kolejny miały możliwość żeby się spotkać i omówić tematy związane z rozliczeniem z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędem Skarbowym.

15 stycznia br w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie tematyczne, dzięki któremu panie mogły dowiedzieć się jak rozliczyć swoją działalność pod względem finansowym. Spotkanie prowadziła pani Katarzyna Gucz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego a uczestniczyli w nim, oprócz licznie przybyłych pań z KGW: Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński, Starosta Powiatu Tomaszowskiego pan Henryk Karwan, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim pan Leszek Piwko, Kierownik Tomaszowskiego Biura Powiatowego ARiMR pan Stanisław Bondyra, specjalista ds KGW z Agencji Restrukturyzacji pan Piotr Kielar oraz burmistrzowie i wójtowie z miast i gmin powiatu tomaszowskiego. Rozmowy dotyczyły rozliczania dotacji uzyskanej z ARiMR i złożenia właściwego sprawozdania oraz poprawnego wypełnienia formularzy CIT-8. Wyjaśnień udzielali panowie: naczelnik Urzędu Skarbowego pan Leszek Piwko oraz pracownik ARiMR pan Piotr Kielar. Głosem doradczym służył również Poseł pan Tomasz Zieliński. W razie wątpliwości panie z KGW, mogą dodatkowo skorzystać z pomocy pracownika Starostwa Powiatowego wyznaczonego przez pana Starostę Henryka Karwana, uzyskać wyjaśnienia w biurze poselskim pana Tomasza Zielińskiego oraz w Urzędzie Skarbowym, do czego zachęcał zarówno pan poseł jak i pan naczelnik.

Gminę Telatyn reprezentowały panie z naszych Gminnych Kół Gospodyń na czele z Wójtem Gminy panem Dariuszem Kozłowskim i pracownikami Urzędu Gminy panią Eweliną Galant-Woźniak i panią Małgorzatą Bryk.