Promesa odebrana, 905 tyś. zł na remonty dróg

Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski 11 marca br odebrał w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie promesę na inwestycje drogowe w gminie Telatyn. W spotkaniu udział wzięli: Marszałek Sejmu RP pani Beata Mazurek oraz Wojewoda Lubelski pan Przemysław Czarnek. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Telatyn, na 2019 rok otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch zadań:

1. Przebudowa przepustów w ciągu drogi gminnej nr 111671L w km 0+543 i w km 0+890 w miejscowości Dutrów, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 roku

2. Przebudowa drogi gminnej nr 111673L od km 1+000 do km 1+700 wraz z przepustami w km 0+260 i w km 1+150 w miejscowości Radków, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 roku.

Gmina Telatyn otrzymała dotację w wysokości 80 % całych dwóch inwestycji, co stanowi kwotę 905 000,00 zł.