Powszechny Spis Rolny 2020. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze na rachmistrzów terenowych

Wójt Gminy Telatyn – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych. Szczegółowe informacje o naborze na kandydatów na rachmistrzów terenowych znajdują się poniżej