Powstały piękne choinki bożonarodzeniowe

15 grudnia br odbyły się ,,Międzypokoleniowe Warsztaty Rękodzielnicze ,,Nasze choinki“, które ze względu na panującą pandemię Covid-19 odbyły się w wersji on-line, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. W warsztatach uczestniczyli zarówno seniorzy jak również młodzi ludzie, zaangażowani w realizację projektu. Każdy uczestnik otrzymał pakiet warsztatowy oraz filmik instruktarzowy, na podstawie którego byłą możliwość wykonania bożonarodzeniowych choinek. Mimo tego, że każdy wykonywał swoją pracę indywidualnie i w swoim domu, zabawa była wspaniała. Powstały piękne choinki, które będą zdobiły nasze wigilijne stoły.

Projekt ,,Aktywizacja seniorów na terenie gminy Telatyn” jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020