Powrót muzyki chopinowskiej w Telatynie

Muzyka Fryderyka Chopina ponownie zabrzmiała w Gminie Telatyn a wszystko za sprawą pięknego koncertu pt. ,,Powrót muzyko chopinowskiej” który miał miejsce 8 października 2021r. w Domu Strażaka w Telatynie. W wydarzeniu tym oprócz mieszkańców Gminy Telatyn uczestniczyli: Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga, Dyrektor Biblioteki pani Alicja Górnik oraz zaproszeni goście: Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego pan Robert Bondyra, Starosta Powiatu Tomaszowskiego pan Henryk Karwan, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy pani Stanisława Koper, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Telatynie pani Barbara Wójcik wraz z gronem pedagogicznym. Ze specjalnie przygotowanym koncertem na scenie, w klimatycznym nastroju wystąpił Zespół kameralny Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. Muzycy wystąpili w składzie: pani Barbara Rabiega (wokal), pan Dariusz Sobczak (wokal), pan Piotr Stopa (instrumenty klawiszowe, fortepian), pan Krzysztof Stopa (skrzypce) i pan Michał Stopa (wiolonczela). Koncert został zorganizowany w związku z przywołaniem jednego z wielkich rodów, a konkretnie Tytusa Woyciechowskiego – właściciela dóbr poturzyńskich, właściciela pierwszej na Lubelszczyźnie cukrowni. Z jego inicjatywy powstało osiedle dla pracowników, magazyn, kuźnia, stajnia, młyn, a także najprawdopodobniej pierwsza na Lubelszczyźnie droga żelazna – kolej konna łącząca Poturzyn z Kryłowem. Dzięki zdolnościom administracyjnym Woyciechowski dwukrotnie pomnożył odziedziczony majątek. Warto zaznaczyć, że Tytus był również inicjatorem pierwszego w historii zjazdu polskich cukrowników w Warszawie, który odbył się 17 czerwca 1847r. Zjazdy te odbywają się corocznie aż do dzisiaj. Z Tytusem Woyciechowskim nieodłącznie związany jest wielki kompozytor Fryderyk Chopin, który odwiedził Gminę Telatyn, a konkretnie Poturzyn i rodzinę Woyciechowskich. Był on goszczony przez przyjaciela ok. 14–21 lipca 1830 r. w rodzinnym dworze Woyciechowskich pochodzącym z XVIII w., który znajdował się w otoczeniu pięknego parku krajobrazowego z niewielkim stawem. Dwór liczył kilkanaście pokoi na parterze i kilka na piętrze a w okolicy znajdowały się wówczas liczne zabudowania gospodarcze. Przyjaciele w Poturzynie spędzali wolny czas na długich rozmowach, muzykowaniu, a także wycieczkach po okolicy i zabawach. Pobyt Chopina u Woyciechowskich miał nie tylko wymiar towarzyski. Młody kompozytor miał okazję zapoznać się z obecną na tamtejszym terenie ukraińską muzyką ludową, co zdaniem niektórych badaczy twórczości Chopina, miało znaczący wpływ na jego twórczość.

W piątkowe popołudnie, podczas koncertu wszystkich obecnych i zaproszonych gości powitał Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski oraz Dyrektor Biblioteki pani Alicja Górnik. Muzycy w przygotowanym na tę okazję programie muzycznym zaprezentowali głównie utwory pochodzące z twórczości Fryderyka Chopina, które były przeplatane muzyką autorstwa Stanisława Moniuszki. Niezwykle zaskakującym akcentem i zarazem niespodzianką dla publiczności było wspólne zaśpiewanie dwóch pieśni: ,,Życzenie” Fryderyka Chopina i ,,U prząśniczki siedzą” Stanisława Moniuszki. Jak dało się zauważyć koncert wywołał wielkie emocje u uczestników. Chopin jest twórcą wyjątkowym zatem i cały koncert miał taki charakter a emocje tym większe bo Chopin Gminę Telatyn odwiedził. Wyrazem zadowolenia z koncertu były gromkie brawa i bisy oraz podziękowanie złożone muzykom. Po koncercie na wszystkich czekał słodki poczęstunek, przy którym uczestnicy mogli porozmawiać i wymienić się wrażeniami po koncercie.

,,Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu ,,Patriotyzm Jutra”