Powiatowy Dzień Strażaka

12 maja 2019r. w Źwiartowie w Gminie Krynice odbył się Powiatowy Dzień Strażaka. Gospodarzem wydarzenia była Jednostka Ochotniczej straży Pożarnej w Źwiartowie, która świętowała także jubileusz 90-lecia swojego istnienia. Uroczyste obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się mszą świętą polową. Gminę Telatyn podczas uroczystości reprezentował pan Mieczysław Szaruga – Sekretarz Urzędu oraz strażacy z poszczególnych jednostek OSP : OSP Nowosiółki, OSP Telatyn II, OSP Dutrów, OSP Wasylów, OSP Poturzyn, OSP Radków, OSP Marysin, OSP Telatyn i OSP Żulice. W uroczystości uczestniczyli: pan Tomasz Zieliński poseł na Sejm RP, pan Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski, pan Jacek Wiśniewski Wójt Gminy Krynice , st. bryg. Piotr Zmarz – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Andrzej Mandziuk – Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim, kom. Bogdan Kulas – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim oraz wójtowie i burmistrzowie z powiatu tomaszowskiego. Na Święto przybyły również jednostki OSP z terenu powiatu tomaszowskiego. Po powitaniach i przemówieniach strażacy – ochotnicy otrzymali awanse i odznaczenia. Druhowie z OSP Nowosiółki w sposób uroczysty zostali włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, który stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska – prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Konstrukcja istniejącego systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń. Odnosi się to również do zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są okazują się niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz właściwego działania.