Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński z wizytą w Gminie Telatyn

24 listopada br Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński odwiedził Gminę Telatyn. Była to doskonała okazja do spotkania z mieszkańcami poszczególnych miejscowości – Telatyna, Posadowa, Kryszyna i Łykoszyna, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład na łączna kwotę ponad 7 700 000 tys. zł. W Gminie Telatyn inwestycje obejmą budowę kompleksu sportowo – kulturalnego w Telatynie, modernizację drogi w Kryszynie i Łykoszynie oraz w Posadowie. Przyjazd do Gminy Telatyn stał się również okazją do rozmowy z mieszkańcami, wymiany spostrzeżeń, przekazania uwag na temat potrzebnych inwestycji w każdej miejscowości oraz realnego odwiedzenia tych miejsc, które w najbliższej przyszłości zmienią swoje oblicze. Pan Poseł na ręce Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego oraz radnych i sołtysów przekazał symboliczne czeki opiewające na przyznane dofinansowanie.

Dziękujemy panu Tomaszowi Zielińskiemu za pomoc i wsparcie przy pozyskiwaniu środków finansowych, dzięki którym Gmina Telatyn zmienia swój wizerunek. Składamy również podziękowanie wszystkim obecnym mieszkańcom gminy Telatyn, którzy uczestniczyli w spotkaniu i reprezentowali naszą gminę.