Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński z wizytą w Gminie Telatyn

29 czerwca 2022r. Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński odwiedził Gminę Telatyn. Stworzyło to doskonałą okazję do spotkania się z mieszkańcami poszczególnych miejscowości – Posadowa, Telatyna i Wasylowa, które otrzymają dofinansowanie w ramach drugiej edycji Programu Polski Ład na łączna kwotę 10 596 395 tys. zł. W Gminie Telatyn otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na przebudowę systemu dróg w miejscowości Posadów i miejscowości Wasylów oraz przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem urządzeń do gospodarki ściekowej w Telatynie. Przyjazd pana Posła do Gminy Telatyn stał się także okazją do rozmowy z mieszkańcami, wymiany uwag na temat potrzebnych inwestycji w każdej miejscowości. Pan Poseł na ręce Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego oraz radnych i sołtysów oraz mieszkańców przekazał symboliczne czeki opiewające na przyznane dofinansowanie.

Dziękujemy panu Tomaszowi Zielińskiemu za pomoc i wsparcie przy pozyskiwaniu środków finansowych, dzięki którym Gmina Telatyn zmienia swój wizerunek. Składamy również podziękowanie wszystkim obecnym mieszkańcom gminy Telatyn, którzy uczestniczyli w spotkaniu i reprezentowali naszą gminę.