Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński oraz Starosta Powiatu Tomaszowskiego pan Henryk Karwan odwiedzili Gminę Telatyn

14 lutego br Gminę Telatyn odwiedzili goście: Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński oraz Starosta Powiatu Tomaszowskiego pan Henryk Karwan. Podczas spotkania Gminę Telatyn reprezentował Wójt Gminy pan Dariusz Kozłowski oraz Sekretarz pan Mieczysław Szaruga. Rozmowy dotyczyły planowanych inwestycji w Gminie Telatyn. Rozmawiano o przebudowie drogi wojewódzkiej 852 Telatyn-Nowosiółki, o zagospodarowaniu byłego Zespołu Dworskiego w miejscowości Żulice – rozważano z jakich źródeł można pozyskać fundusze na ten cel oraz o możliwości pozyskania środków na odnowienie Pomnika upamiętniającego ofiary mordów z 9 kwietnia 1944r. i 22 maja 1945r. w miejscowości Łachowce.   Spotkanie nie ograniczyło się tylko do wizyty w Urzędzie Gminy. Goście w warunkach terenowych zapoznali się ze stanem technicznym drogi 852 oraz innych dróg powiatowych – m.in. odcinek Nowosiółki – Radków i Łachowce – Telatyn. Ponadto odwiedzili w świetlico – remizy starażaków z OSP Łachowce. Zatrzymali się również przy pomniku pomordowanych w Łachowcach.