Porozumienie na realizację projektu ,,Zachowanie Seniora wzorem dla Juniora czyli bezpieczny Senior w Gminie Telatyn” zostało podpisane

8 lipca br Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy pana Tomasza Szarugi w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim podpisał porozumienie dotyczące przyznania dotacji celowej w wysokości 19.530 zł na zadania bieżące przeznaczone na realizację projektu pn. ,,Zachowanie Seniora wzorem dla Juniora czyli bezpieczny Senior w Gminie Telatyn”. Projekt będzie realizowany w ramach ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020″ do końca września 2019r. Całkowity jego koszt wyniesie 21.700,00zł.

Dofinansowano ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ,,Razem bezpieczniej”