Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Telatyn

DOFINASOWANIE: 2 595 828,00 PLN 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2 732 451,10PLN   

Inwestycja polega na przebudowie zespołu dróg w gminie Telatyn o łącznej długości
1 986,00mb. składającego się z czterech dróg gminnych na których wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna :
Zadanie 1 – Przebudowa drogi nr ewidencyjny działek 332; 470; 327 od km 0+000,00 do km 0+ 793,00 Radków – Łachowce
Zadanie 2 – Przebudowa drogi gminnej nr 111656L od km 0+000,00 do km 0+720,00 w miejscowości Telatyn w tym:
Zadanie 3 – Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+003,00 do km 0+346,00 w miejscowości Kryszyn
Zadanie 4 – Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny działki 265; 277 od km 0+000,00 do km 0+130,00 w miejscowości Posadów
Planowany okres realizacji maj – październik 2024r.