Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Telatyn

DOFINASOWANIE: 3 676 633,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 3 873 297,98PLN

Inwestycja polega na przebudowie zespołu dróg w gminie Telatyn o łącznej długości 3 526,40mb. składającego się z pięciu dróg gminnych na których wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna :
Zadanie 1 – Przebudowa dróg gminnych nr 111704L od km 0+009,50 do km
0+276,00 i od km 0+628,00 do km 0+761,70 w miejscowości Żulice
Zadanie 2 – Przebudowa drogi gminnej nr 111663L od km 0+400,00 do km 0+817,00 w miejscowości Poturzyn
Zadanie 3 – Przebudowa drogi gminnej nr 111658L od km 1+592,00 do km 1+860,00, oraz od km 2+062,00 do km 2+793,00 Dutrów- Kryszyn
Zadanie 4 – Przebudowa drogi nr ewidencyjny działki 14 od km 0+005,00 do km 0+678,30 i od km 0+702,30 do km 0+785,20 w miejscowości Dutrów
Zadanie 5 – Przebudowa drogi gminnej nr 111659L od km 0+000,00 do km 0+954,00 w miejscowości Wasylów

Planowany okres realizacji maj – październik 2024r.