Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Tomaszowski, w ramach którego prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.
Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzona jest także Edukacja prawna, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

W ramach działań z zakresu edukacji prawnej, przygotowane zostały następujące materiały:

1.      WIDEOPORADNIK PRAWNY to kilkuminutowy, profesjonalny filmik o tematyce: „E-Urząd”

2.      E-BIULETYN z zakresu prawa pracy wydawany co kwartał

3.      WZORY DOKUMENTÓW PRAWNYCH z różnych dziedzin prawa do pobrania, przydatnych w pracy i w życiu codziennym, np. umowa kupna sprzedaży samochodu, formularz reklamacji, czynny żal, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie stosunku pracy itd.

Materiały są dostępne na dedykowanej dla Powiatu internetowej podstronie projektowej. oraz na  profilu na Facebooku, gdzie publikowane są m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.