Pomoc dla Ukrainy

W pomoc najbardziej potrzebującym uchodźcom z Ukrainy włączyła się również Gmina Telatyn. Osoby, które wspierają działania pomocowe bardzo często chcą pozostać anonimowe. Przynoszą dary w postaci produktów spożywczych i rzeczy, które są albo wykorzystywane na miejscu bądź przekazywane potrzebującym. Przy Urzędzie Gminy Telatyn trwa zbiórka, zarówno produktów spożywczych jak i rzeczy higieny osobistej, dzięki której możliwe jest zorganizowanie pomocy i wsparcia. W pomoc zaangażowała się również Szkoła Podstawowa w Telatynie oraz miejscowe społeczeństwo. A potrzeby są naprawdę duże.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w świetlicach gotują posiłki, które są zawożone na granice w Hrebennem i do punktu w Lubyczy Królewskiej. Jeśli jest potrzeba robią kanapki. Są gotowe nieść pomoc w każdej chwili, kiedy są potrzebne. Ich działania wspierają panowie z Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Telatyn, którzy służą transportem oraz wsparciem merytorycznym.

W Domu Strażaka w Telatynie zorganizowany został przejściowy punkt recepcyjny. Tu również działają panie z Kół Gospodyń Wiejskich i Strażacy, którzy pełnią całodobowe dyżury. Wspierają ich pracownicy GOPS i Urzędu Gminy Telatyn. Przybywający uchodźcy mogą liczyć na ciepły posiłek, kanapki, możliwość odświeżenia się i odpoczynku, który jest im najbardziej potrzebny. Dzienni koordynatorzy w w/w Domu Strażaka poszukują transportu do miejsca docelowego wybranego przez uchodźcę bądź też wskazanego przez rodzinę/ośrodek chętny do ich przyjęcia.

Dziękujemy wszystkim, dzięki której zorganizowanie takiej pomocy w Gminie Telatyn  jest możliwe. Osoby chętne – wolontariuszy, którzy chcieli by nas wspomóc prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Telatyn, osobiście lub telefonicznie 84 66 13 110.