Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że Powiat Tomaszowski kontynuuje w bieżącym roku realizację pilotażowego programu “Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skierowanego do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu tomaszowskiego.
Informacje dotyczące form i zakresu pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym w ramach programu oraz warunków obowiązujących beneficjentów pomocy w 2022 roku znajdują się na stronie internetowej:
pcpr-tomaszow.pl/index.php/aktywny-samorzad/aktywny-samorzad-2022/294-aktywny-samorzad-w-2022-roku
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, III piętro, pokój nr 70 oraz pod numerem telefonu 84 664 35 90 wew. 84