POLONEZ NA 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Było uroczyście, dostojnie i przede wszystkim patriotycznie. Wszystko za sprawą inicjatywy zorganizowanej z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, która polegała na próbie ustanowienia Rekordu Polski w ilości par jednocześnie tańczących Poloneza w wielu szkołach.

Do tańca dołączyli również uczniowie Szkoły Podstawowej w Telatynie i Szkoły Podstawowej w Poturzynie, którzy zaprezentowali się w specjalnie przygotowanym i opracowanym układzie choreograficznym. Polonez rozpoczął o godz. 11:00. Łącznie w tańcu, w Telatynie uczestniczyło 168 osób, czyli 84 pary. Nad przebiegiem i prawidłowością tańca czuwali Świadkowie: Wójt Gminy Telatyn pani Elżbieta Stąsiek – Witkowska i pracownik Urzędu Gminy pani Małgorzata Bryk oraz Steward: pracownik Urzędu Gminy pani Ewelina Galant – Woźniak.

Rekordowy Polonez na 100-lecie Odzyskania Niepodległości to niezwykłe ważne przedsięwzięcie, które uczciło tak ważną dla Polaków rocznicę i zapewne na długo pozostanie w pamięci osób zarówno bezpośrednio uczestniczących jak i oglądających. Na pewno będzie też niezapomnianym wydarzeniem integrującym uczniów, nauczycieli, rodziców i lokalną społeczność.