Podziękowanie dla wolontariuszy współpracujących z Punktem Zbiórki Darów Sokolnia w Tomaszowie Lubelskim

W poniedziałek 2 maja 2022r w Tomaszowie Lubelskim odbył się Piknik dla Wolontariuszy “Pod Biało-Czerwoną”, który  był wielkim podziękowaniem dla wszystkich osób, które przez ponad dwa miesiące angażowały się w pomoc mieszkańcom Ukrainy poprzez Punkt Zbiórki Darów “Sokolnia”. Wśród wyróżnionych wolontariuszy współpracujących z Sokolnią znalazły się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Telatynie na czele z Przewodniczącą panią Małgorzatą Kuma. Paniom z Koła Gospodyń towarzyszył Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski. Obecni byli również przedstawiciele Stowarzyszenie Moje Nowosiółki. Polscy wolontariusze – pracownicy starostwa, członkowie kół gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, harcerze uczniowie i nauczyciele szkół ponadpodstawowych, żołnierze armii amerykańskiej oraz wszyscy niosący pomoc otrzymali specjalne podziękowanie z rąk Posła na Sejm RP pana Tomasza Zielińskiego, Radnego Województwa Lubelskiego pana Roberta Bondyry oraz Starostów Powiatu Tomaszowskiego pana Henryka Karwana i pan Jarosława Korzenia. Piknik uświetniły występy artystów z Ukrainy i z Polski. Poczęstunek dla uczestników przygotowały panie z KGW z powiatu tomaszowskiego.