Podziękowanie dla KGW Łykoszyn

Dziękujemy paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Łykoszynie na czele z Przewodniczącą panią Teresą Romańczuk za wsparcie akcji ,,Opatrunek na ratunek” i przekazanie materiałów opatrunkowych na cele misyjne. Środki opatrunkowe zostały przesłane do siedziby Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio.