Podsumowano projekt ,,Muzyka łączy nie dzieli”

W piątek, 29 grudnia 2023 roku odbyło się w Bibliotece Publicznej gminy Telatyn spotkanie podsumowujące zrealizowany projekt – ,,Muzyka łączy nie dzieli” w ramach Programu Edukacja Kulturalna 2023. W spotkaniu oprócz uczestników projektu – dzieci i młodzieży oraz seniorów uczestniczył Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, koordynator projektu pani Ewelina Galant-Woźniak oraz instruktor warsztatów wokalnych pan Roman Malinowski. Wszystkich obecnych powitała Dyrektor Biblioteki pani Alicja Górnik.
Spotkanie to było nie tylko szansą do rozmów o zrealizowanym projekcie ale również okazją do wspólnego pośpiewania kolęd. Podczas spotkania każdy z uczestników projektu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz statuetkę, jako wyraz podziękowania za uczestnictwo w projekcie.

,,Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”