Podpisano list intencyjny

Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski reprezentował Gminę Telatyn podczas spotkania, które odbyło się 7 czerwca 2021 roku w miejscowości Wożuczyn (gmina Rachanie). Podczas spotkania podpisany został list intencyjny, który ma na celu opracowanie strategii ponadlokalnej służącej realizacji wspólnych zadań oraz inwestycji. Na spotkaniu obecni byli: Burmistrz Łaszczowa pani Aleksandra Pietrasz, Burmistrz Tyszowiec pan Andrzej Podgórski, Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, Burmistrz Lubyczy Królewskiej pan Marek Łuszczyński, Z-ca Wójta Gminy Jarczów pan Paweł Mroczkowski oraz gospodarz miejsca Wójt Gminy Rachanie pan Roman Miedziak. List intencyjny został podpisany pomiędzy gminami: Łaszczów, Tyszowce, Telatyn, Ulhówek, Lubycza Królewska, Jarczów, Rachanie