,,Pod biało – czerwoną” – Uroczystości patriotyczne w Gminie Telatyn

Gmina Telatyn wzięła udział w akcji “Pod biało-czerwoną”, w ramach której gminy w całej Polsce mogły składać wnioski o zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą. Warunkiem było uzyskanie odpowiedniej ilości głosów mieszkańców pod wnioskiem. Dla Gminy Telatyn wymagana liczba głosów poparcia wynosiła 100, a zebrano ich łącznie 132. Dzięki zebranym głosom gmina mogła złożyć wniosek o dofinansowanie zadania pn  ,,Pod Biało – czerwoną – Zakup masztu z flagą oraz jego instalacja”. Po otrzymaniu dofinansowania przy budynku Szkoły Podstawowej w Telatynie postawiony został maszt, na którym od 30 września br powiewa biało-czerwona flaga. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to, jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. To za te wszystkie wartości i wolność Ojczyzny swoje życie poświęcali nasi przodkowie. Wydarzenie uroczystego podniesienia flagi zostało połączone z uroczystościami poświęconymi pamięci ofiar II wojny światowej, które dorocznie obchodzone są w gminie Telatyn. Władze samorządowe Gminy Telatyn reprezentował Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga. W uroczystościach udział wzięły Poczty sztandarowe: Światowego Związku Żołnierzy AK Rejon Telatyn i Szkoły Podstawowej w Telatynie oraz zaproszeni goście:  Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego pan Robert Bondyra, Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego pani Katarzyna Gucz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Wiesław Cielica, Radni Gminy Telatyn wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Telatyn panem Jarosławem Romanowskim, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej mjr Jan Pocztar, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Telatynie pani Małgorzata Śliczniuk – Loda i pani Wiesława Przytuła wraz ze społecznością szkolną, przedstawiciele Rady rodziców reprezentowani przez panią Mariolę Mróz i panią Joannę Sławińską, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn pani Alicja Górnik, Jednostki OSP na czele z Gminnym Komendantem ZOSP RP Gminy Telatyn druhem Jackiem Nowosadowskim, Druh Henryk Szaruga wraz z harcerzami z 19 Drużyny Harcerskiej ,,Modrzewie” im. 12 Pułku Ułanów Podolskich w Telatynie ze Stowarzyszenia Harcerstwa Polskiego ,,Harcerska Brać”, najmłodsza formacja w Gminie zuchy wraz z druhną Izabelą Kozak oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy Telatyn. Okolicznościową wiązankę kwiatów przekazał Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński, którą w jego imieniu złożyła pani Małgorzata Bryk.

Mszę św. w intencji poległych odprawił proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża św. w Żulicach ks. Andrzej Bastrzyk. Uroczystość swoją obecnością uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Tomaszowa Lubelskiego pod batutą kapelmistrza mjra Bogdana Pałczyńskiego. Część artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Telatynie. Po części oficjalnej uczestnicy wydarzenia przy akompaniamencie Orkiestry uroczyście przemaszerowali pod Pomnik bohaterów poległych w latach 1939 – 45 w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny w Telatynie, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.