Plenerowe Warsztaty Komunikacji Wewnątrzpokoleniowej ,,Senior dla Seniora” – czyli o Seniorach z Seniorami

Seniorzy z Gminy Telatyn uczestniczyli w Plenerowych Warsztatach Komunikacji Wewnątrzpokoleniowej ,,Senior dla Seniora”, które  zostały zorganizowane w ramach projektu ,,Aktywizacja seniorów na terenie gminy Telatyn”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie z zaprzyjaźnionego Klubu Seniora z Tyszowiec. Wszystkich obecnych serdecznie powitała pani Halina Szczerbińska – Przewodnicząca Klubu Seniora z Telatyna, która powitała wszystkich obecnych i wyraziła swoją radość ze wspólnego spotkania. Warsztaty miały na celu nie tylko wzajemną integrację ale również wymianę wiedzy i doświadczeń życiowych pomiędzy seniorami, pochodzącymi z różnych środowisk i różnych Klubów Seniora. Stały się również okazją do rozmów na temat sytuacji społecznej osób starszych, sposobu ich aktywizacji oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Podczas spotkania dla obu Klubów seniora przeprowadzono konkurs wiedzy, który swoją tematyką obejmował zagadnienia związane z seniorami. Seniorzy odpowiadali na pytania – m.in. kiedy obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora?, w jakim wieku stajemy się Seniorami? Czy też opowiadali jaka jest ich recepta na bycie radosnym Seniorem. Były wspólne rozmowy, zabawy i poczęstunek. Spotkanie trwało do godzin wieczornych.

Projekt ,,Aktywizacja seniorów na terenie gminy Telatyn” jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020