Pierwsze spotkanie Gminnego Klubu Seniora w Nowym Roku

Dalej aktywnie chcą działać i się integrować!!! 23 stycznia br odbyło się pierwsze w Nowym Roku spotkanie Gminnego Klubu Seniora, w którym oprócz licznie przybyłych Seniorów uczestniczył Wójt Gminy pan Dariusz Kozłowski oraz pracownik Urzędu pani Ewelina Galant-Woźniak. Wszystkich obecnych powitała Przewodnicząca Klubu pani Halina Szczerbińska, która odczytała Seniorom Sprawozdanie z działalności Klubu za 2019 rok. Jak się okazało seniorzy z gminy Telatyn bardzo aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym gminy, jeździli na wycieczki, organizowali spotkania okolicznościowe, integrowali się z seniorami z zaprzyjaźnionych gmin oraz uczestniczyli w różnego rodzaju warsztatach tematycznych. Słowo do seniorów skierował również Wójt Gminy, który podziękował seniorom za ich aktywną działalność oraz złożył życzenia na nowy Rok.

Seniorzy podczas spotkania ustalili dalszy plan działalności Klubu oraz zaplanowali najbliższe wspólne spotkania.