Patriotycznie w Gminie Telatyn czyli wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

Koncert pieśni patriotycznych jaki odbył się w Domu Strażaka w Telatynie dnia 18 listopada br stanowił zwieńczenie działań projektowych zadania ,,Łączy nas patriotyzm i śpiew” i pięknie wpisał się w tematykę związaną z rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wszystkich uczestników powitała Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn pani Alicja Górnik oraz Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski. W wydarzeniu tym, oprócz licznie przybyłych mieszkańców Gminy Telatyn uczestniczyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński, ks. Andrzej Bastrzyk – proboszcz parafii Żulice, Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego pan Jarosław Korzeń, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Wiesław Cielica, Przewodniczący Rady Gminy Telatyn pan Jarosław Romanowski,  społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Telatynie wraz z dyrekcją panią Małgorzatą Śliczniuk – Loda oraz panią Wiesławą Przytuła, Harcerze 19 Drużyny Harcerskiej Modrzewie i najmłodsza formacja w Gminie Telatyn – zuchy wraz z druhną Izabelą Kozak, oraz seniorzy wraz z Przewodniczącą Gminnego Klubu Seniora panią Haliną Szczerbińską.

Na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież uczestniczący w projekcie wraz ze swoim opiekunem panem Romanem Malinowskim, artyści z Orkiestry im. Karola Namysłowskiego w Zamościu oraz muzycy z Orkiestry Dętej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim pod batutą mjra Bogdana Pałczyńskiego.

Jak podkreślił Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski w swoim przemówieniu okolicznościowym ,,Takie koncerty, podczas których śpiewamy pieśni patriotyczne skłaniają nas wszystkich do refleksji, budzą szereg przemyśleń i pytań. Wspominamy tych, którzy walczyli o to, by Polska mogła być znowu wolna i niepodległa. To właśnie w takim momencie warto zastanowić się czym jest rzeczywiście patriotyzm? Jak on się przejawia w naszym życiu? Być patriotą bowiem to nie tylko nosić biało-czerwoną flagę, ale przede wszystkim być człowiekiem dobrym, życzliwym. Być patriotą to umieć łączyć, a nie dzielić. Myślę, że tego nam w ostatnim czasie potrzeba. Być patriotą to umieć wybaczać. Patriotyzm to też postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz gotowość jej obrony.  My jako Polacy powinniśmy o tym pamiętać zawsze i wszędzie. W domu, szkole, w swoich miejscach pracy. Tam gdzie jesteśmy i przebywamy.” Słowo do obecnych skierował również Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński i wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego pan Jarosław Korzeń.

Spotkanie stało się okazją do wspólnego śpiewania pięknych pieśni patriotycznych, które towarzyszyły żołnierzom na różnych frontach, zarówno I jak i II wojny światowej czy też podczas zrywów niepodległościowych. To piękny wyraz naszego patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny. Usłyszeliśmy wiele pięknych pieśni: ,,Wojenko, wojenko”, ,,Moja Ojczyzna”, ,,O mój rozmarynie”, ,,Rozkwitały pąki białych róż”, ,,Dziewczyno z granatem w ręku”, ,,Legiony”, ,,Piechotę”, ,,Żeby Polska była Polską”. Główną ideą koncertu było uroczyste i radosne świętowanie, dlatego w repertuarze pojawiło się wiele różnych pieśni zarówno tych o pogodnym charakterze, jak też tych podniosłych czy melancholijnych, skłaniających do zadumy nad trudnym losem polskiego narodu.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”
Nazwa własna zadania: ,,Łączy nas patriotyzm i śpiew”