Panie z Kół Gospodyń Wiejskich podzieliły się Opłatkiem

Spotkania opłatkowe to okazja do wspólnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. We środę, 8 stycznia br takie spotkanie z udziałem pań z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Telatyn odbyło się w Wiejskim Centrum Turystyki i Promocji wsi w Łykoszyn. Oprócz pań z KGW obecni byli również zaproszeni goście – Wójt Gminy pan Dariusz Kozłowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Wiesław Cielica, wikariusz parafii w Nabrożu ks. Michał Kruk, Radny Gminy Telatyn pan Rafał Jaszczuk oraz pracownik Urzędu Gminy pani Ewelina Galant-Woźniak. Wszystkich obecnych powitała pani Teresa Romańczuk – Przewodnicząca Koła Gospodyń w Łykoszynie. Była wspólna modlitwa, odśpiewanie kolędy, dzielenie się Opłatkiem i życzenia. Wszystko utrzymane w klimacie radosnym i świątecznym. Niezwykle miłym akcentem była projekcja bajki ,,Czerwony Kapturek”, którą dorocznie przygotowują panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nowosiółkach. Spotkanie opłatkowe w Łykoszynie to już piękna tradycja, którą panie kontynuują od lat i o którą starają się dbać. Pozwala ona bowiem nie tylko na podzielenie się Opłatkiem ale również na wspólne spotkanie, rozmowy i stworzenie wspaniałej atmosfery.