Panie podsumowały 2018 rok – Walne Zebranie KGW

W czwartek 7 lutego, odbyło się w Dutrowie Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze delegatów Kół Gospodyń Wiejskich aktywnie działajacych na terenie Gminy Telatyn. W spotkaniu, oprócz licznie przybyłych pań, uczestniczyła Ewelina Galant – Woźniak – pracownik Urzędu Gminy ds. kultury i promocji. W 2018 roku istaniało 10 Kół, które aktywnie uczestniczyły we wszystkich gminnych inicjatywach. Pod koniec 2018 roku – w grudniu powstały cztery nowe – w Marysinie, Łachowcach, Posadowie, w Radkowie ,,Aktywne Radkowianki” oraz dołączyło ,,śpiewające” Koło z Telatyna. Obecnie na terenie gminy działa 15 Kół Gospodyń Wiejskich, które skupiają ponad 170 aktywnych kobiet, które perfekcyjnie łączą swoje domowe i zawodowe obowiązki z działalnością w Kołach Gospodyń Wiejskich.

Spotkanie rozpoczęła pani Alicja Osuch – przewodnicząca Zarządu KGW Gminy Telatyn. Przewodniczącą Zebrania została pani Alicja Beń, zaś Protokolantem pani Ewelina Sobuś. Podczas spotkania panie z poszczególnych Kół przedstawiły Sprawozdania ze swojej rocznej – bardzo aktywnej działalności. W trakcie 2018 roku Koła Gospodyń Wiejskich wspierały oraz podejmowały różne inicjatywy: m.in. panie uczestniczyły w świętach i wydarzeniach lokalnych (Spotkanie Opłatkowe, Spotkanie Wielkanocne dla KGW, Gminny Dzień Kobiet, Dzień Zdrowia), prowadziły warsztaty kulinarne i rękodzielnicze, organizowały imprezy (Bal Sylwestrowy i Andrzejki), uczestniczyły w spotkaniach, jeździły na wycieczki, oraz wspierały swą pomocą kulinarną imprezy organizowane na terenie Gminy. W trakcie spotkania panie dokonały nie tylko podsumowań podejmowanych w 2018 roku działań ale rozmawiały też o swoich planach na 2019 rok. Ogólny plan działalności na 2019 rok przedstawiła pani Ewelina Galant – Woźniak. Panie z poszczególnych Kół Gospodyń uzupełniały go o wydarzenia i inicjatywy, które będą podejmowane w przeciagu 2019 roku. Opracowany wspólnie plan działania został jednogłośnie przyjęty przez wszystkie delegatki KGW.

Podczas zebrania dokonano również wyboru nowego Zarządu. Obecny, nowo wybrany skład przedstawia się następująco:

Przewodnicząca: Alicja Beń

Z-ca Przewodniczącej: Agnieszka Fronc

Sekretarz: Małgorzata Sachajko

Skarbnik: Maria Międlarz

Członkowie Zarządu: Dorota Kamys, Agnieszka Piechnik

Po części oficjalnej odbyło się biesiadowanie przy stole oraz degustacja dań i ciast przygotowanych przez poszczególne Koła Gospodyń.