Pani Winczysława Bartecka z Nowosiółek na I Przeglądzie Twórczości Poetyckiej im. Bronisława Przyłuskiego

W niedzielne popołudnie 12 maja 2019 r. świetlica w Siemierzu odbył się I Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Bronisława Przyłuskiego, w którym uczestniczyło 16 poetów. Celem przeglądu była popularyzacja twórczości Bronisława Przyłuskiego oraz propagowanie i promocja poezji lokalnych twórców. W przeglądzie wzięła udział pochodząca z Gminy Telatyn pani Winczysława Bartecka.
Wszystkich zebranych gości powitała prezes Stowarzyszenia Miłośników Siemierza – Pani Wiesława Miazga. Wśród gości obecni byli:Pani Anna Romanowicz -Łagowska – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na sejm RP Tomasza Zielińskiego, Pani Agata Niedziółka – Sekretarz Urzędu Gminy Rachanie, Pan Wiesław Pałczyński – Przewodniczący Rady Gminy, Pan Marek Draczka – radny, Pani Anna Pitura i Robert Czyż- przedstawiciele Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego, Pan Jacek Pawłucki – Dyrektor Biblioteki Publicznej, Pani Elżbieta Szewczuk – Dyrektor Biblioteki Gminnej, Pani Joanna Piłat- prezes Stowarzyszenia ,,Lepsza Przyszłość”.
Postać Bronisława Przyłuskiego – pisarza, poety, dramaturga, tłumacza, aktora, dziennikarza Radia Wolna Europa, żołnierza wojny obronnej 1939 r. przybliżył Waldemar Miazga posługując się artykułem z londyńskiego wydania ,,Gazety Niedzielnej”. Przegląd podzielony był na 6 tur a tematyka wierszy była dowolna – opowiadały one o miłości, naturze, radości życia, ale także cierpieniu, poczuciu rozczarowania światem, doświadczeniu samotności, o wierze. Bardzo wzruszającym momentem była prezentacja wiersza przez Panią Winczysławę Bartecką z dedykacją dla rodziny Leona Michalskiego z Siemierza. Pani Bartecka wraz z rodziną jako młoda dziewczynka w 1944 r. uciekała ze wschodnich rubieży przed grasującymi bandami UPA. Rodzina Michalskich bezinteresownie przyjęła ich, zapewniając dach i wyżywienie. Po latach obie rodziny spotkały się.

Po zakończeniu prezentacji wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.