PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODDALI ŻYCIE BYŚMY MOGLI ŻYĆ W WOLNOŚCI – ODDANO HOŁD POLEGŁYM W POSADOWIE

Uroczystości patriotyczne w Posadowie zorganizowane przez Wójta Gminy Telatyn panią Elżbietę Stąsiek – Witkowską, 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubal” oraz mieszkańców Posadowa, upamiętniające 74 rocznicę walk pod Posadowem, Rzeczycą i Żulicami odbyły się 10 czerwca br. Rozpoczęły się one krótką częścią artystyczną, którą przygotowały uczennice Szkoły Podstawowej w Telatynie – Weronika Ciećko i Katarzyna Litkowiec. Mszę św. w intencji poległych odprawił ks. Grzegorz Hałas – proboszcz parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Rzeplinie. Uroczystości zgromadziły tych, którzy chcieli uczcić pamięć walczących o to, byśmy mogli żyć w wolnej Polsce oraz tych, którzy w tym dniu wspominali najbliższych – poległych podczas walk 1944 roku. Oprócz mieszkańców Posadowa i okolicznych miejscowości w uroczystości uczestniczyli licznie przybyli kombatanci: podporucznik Adam Hytryniewicz, Marian Maryńczak i Czesław Knap ze Światowego Związku Żołnierzy AK rejon Ulhówek i Łaszczów, kpt. Józef Łaba i st.szer. Eugeniusz Stąsiek ze Światowego Związku Żołnierzy AK rejon Zamość, szer. Edward Karchut i sierż. Józef Konopka ze Światowego Związku Żołnierzy AK rejon Łabunie oraz Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Telatynie pan Jan Suski. Obecni byli również Starosta Powiatu Tomaszowskiego pan Jan Kowalczyk, Wójt Gminy Telatyn – pani Elżbieta Stąsiek – Witkowska, Radni Gminy Telatyn: pani Elżbieta Sachajko i pan Jarosław Romanowski, Sekretarz Gminy Telatyn pan Mieczysław Szaruga oraz delegacja z Gminy Ulhówek: Wice Przewodniczący Rady Gminy pan Wiesław Cielica i sołtys miejscowości Rokitno pani Beata Kargol. Służby mundurowe reprezentowali: ppor. Joanna Najda i st. kapral Piotr Stafiński z 2 Pułku Rozpoznawczego im. Henryka Dobrzańskiego „Hubal”, sierż. Grzegorz Buczak z Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie, kpt. Ryszard Neć z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lub., Gminny Komendant OSP gminy Telatyn druh Zbigniew Wrona wraz z jednostkami OSP z terenu gminy Telatyn, Henryk Szaruga – opiekun 19 DH Modrzewie im. 12 Pułku Ułanów Podolskich w Telatynie wraz z harcerzami. W uroczystości wzięły również udział poczty sztandarowe: 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubal”, Szkoły Podstawowej w Telatynie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej rejon Telatyn, rejon Zamość, rejon Łabunie oraz rejon Ulhówek i Łaszczów, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych rejon Telatyn oraz OSP Telatyn I, OSP Nowosiółki i OSP Posadów. Ceremoniał wojskowy – warta przy Mogile ku czci Poległych, salwa honorowa oraz wojskową Asystę Honorową wystawili żołnierze 6 kompanii rozpoznawczej z 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubal” na czele z dowódcą ppor. Piotrem Wiśniewskim. Apel Pamięci odczytała ppor. Joanna Najda. Słowami ks. Prałata Antoniego Szlagowskiego wypowiedzianymi niemal 100 lat temu podczas odsłonięcia Grobu Nieznanego Żołnierza – ,,…czymże, na Boga jesteś, szary żołnierzu, zapomniany, bezimienny? Ty jesteś odwieczny geniusz bojowy narodu, zowiesz się męstwo. Ty jesteś niespożyta, niezmożona moc ideałów narodowych, zowiesz się poświęcenie. Ty jesteś wszechzwycięska niepodległość ducha narodowego, zowiesz się wolność”, swe okolicznosciowe przemówienie rozpoczęła Wójt Gminy Telatyn pani Elżbieta Stąsiek – Witkowska, która nie tylko nawiązała do wydarzeń historycznych sprzed 74 lat ale też podkreśliła wagę tego, jak ważna jest pamieć o poległych żołnierzach Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich – ,,74 lata temu zmuszeni zostaliśmy do walki o polskość na tej ziemi. (…) Zapłonęły wsie na południowo – wschodnich krańcach Polski, tysiące trupów i płacz żywych zaznaczały drogę zdziczałych watah Ukraińskiej Powstańczej Armii. 2 czerwca o godz. 2 w nocy zgrupowania polskie przystąpiły do ofensywy. Rozpoczęła się największa na Zamojszczyźnie bitwa z hordami UPA. Główny bój stoczony został w rejonie wsi Ulhówek i Rzeczyca. Upowcy przeważali liczebnie, byli lepiej uzbrojeni niż oddziały AK i BCH, a ponadto walczyli z umocnionych silnie pozycji obronnych. Oddziały polskie poniosły ciężkie straty. Zgrupowaniom polskim nie udało się przełamać linii obronnych UPA. W walkach 2 czerwca zginęło 71 żołnierzy AK, a około 100 partyzantów zostało rannych. W wyniku jednak zdecydowanej postawy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, nie udało sie wprowadzić w życie zbrodniczego planu eksterminacji Polaków, a każda akcja ukraińska powodowała zdecydowaną reakcję ze strony polskiej.” Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień, poszczególne delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze.