Pamiętamy o tragicznie pomordowanych Polakach

W niedzielę 11 lipca obchodziliśmy wyjątkowo bolesną rocznicę w naszej Polskiej historii. W tym roku przypadła 78 rocznica Rzezi Wołyńskiej, ustanowionej w związku z wydarzeniami tzw. “Krwawej Niedzieli” – 11 lipca 1943 roku, podczas której ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 11 tysięcy Polaków z kresów południowo – wschodnich II RP. W tragicznych los Polaków z Wołynia wplatają się dzieje mieszkańców Gminy Telatyn, którzy również doświadczyli okrucieństwa z rąk Ukraińskich nacjonalistów. 

Niezaprzeczalnie Gmina Telatyn jest związana z tą bolesną historią i  w szczególny sposób upamiętnia miejsca pamięci, które przypominają o tych tragicznych wydarzeniach. W roku 2021 na ten cel, Gmina pozyskała środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na odnowę pomnika upamiętniającego zabitych przez bandy UPA w miejscowości Łachowce  oraz na prace renowacyjne przy pomniku – mogile w Posadowie. Wspomnieć należy również bestialsko pomordowanych mieszkańców Poturzyna i okolicznych miejscowości. To niezwykle istotne, by pamięć o tych, którzy ginęli za to, że byli Polakami była ciągle żywa a historia, choć trudna i bolesna była przekazywana młodszym pokoleniom.