Oferty organizacji pozarządowych

Dnia 28 maja 2021 roku, w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Gminy Telatyn wpłynęła oferta Stowarzyszenia Moje Nowosiółki z siedzibą Wasylów 67, 22-652 Telatyn na realizację zadania publicznego pt. ,,Przygoda z historią, tradycją i kulturą Naszej Gminy”, w ramach zadania publicznego ,,Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf aktualna oferta 1 MB 131