Oferty organizacji pozarządowych

Dnia 8 lipca 2022 roku, w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1327) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Gminy Telatyn wpłynęła oferta Stowarzyszenia Moje Nowosiółki z siedzibą Wasylów 67, 22-652 Telatyn na realizację zadania publicznego pt. ,,Żniwa ze starej fotografii”, w ramach zadania publicznego ” Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf oferta 774 KB 107