Oferty organizacji pozarządowych

Dnia 30 czerwca 2022 roku, w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1327) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Urzędu Gminy Telatyn wpłynęła oferta Stowarzyszenia Miłośników Grodu Posadów z siedzibą Posadów 52, 22-652 Telatyn na realizację zadania publicznego pt. ,,Piknik Misyjno – Sportowy dla rodzin”, w ramach zadania publicznego ” zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 555 KB 113