Odnowione zostały miejsca pamięci i groby wojenne w Gminie Telatyn

Staraniem Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego na terenie Gminy został odnowiony pomnik oraz dwa groby upamiętniające tragiczne wydarzenia jakie miały miejsce na naszej, telatyńskiej ziemi w czasach II wojny światowej. Środki finansowe na ten cel zostały pozyskane  z programu “Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” oraz “Groby i cmentarze wojenne w kraju” i pochodziły ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszy Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego. Gmina pozyskała na ten cel łącznie: 70 400,00zł. W ramach tych środków odnowiono:

1. Grób w Żulicach w którym spoczywają żołnierze Armii Krajowej,  polegli w walce z oddziałami UNS-UPA w dniach 5-9 kwietnia 1944 r. 

2. Grób w Nowosiółkach, w którym pochowany jest 12 letni chłopiec Jędruś, który został zamordowany przez UPA tylko dlatego, że był synem zarządcy majątku w  Nowosiółkach

3. Pomnik w Posadowie upamiętniający żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Tomaszów Lubelski, 61 Partyzantów poległych w obronie ojczystej ziemi w pod Posadowem, Rzeczycą i Żulicami  w Wielkanoc 9 kwietnia 1944 r. w walce z UPA.

Uroczyste przekazanie odnowionych miejsc planowane jest w tym roku.